Plánujeme...

Vzhledem k aktuálnímu dění v celé Evropě bohužel nemůžeme pořádat žádné vzdělávací akce pro veřejnost.

Ovšem, jen co to situace povolí, máme k dispozici nové prostory se skvělým zázemím pro pořádání seminářů včetně noclehu.